http://joomlarulit.com/

Wykonanie

Po przesłaniu zakończonego modelu procesu biznesowego na serwer Contentum staje się on dostępny dla realizacji. W systemie można uruchomić jednocześnie wiele egzemplarzy tego samego procesu biznesowego - wszystkie będą wykonywane niezależnie, przyjmując za podstawę ten sam model.

Proces biznesowy jest realizowany zgodnie ze swoim modelem graficznym - począwszy od zdarzenia początkowego, po łańcuchu transferów, do epizodu końcowego. W tym samym czasie system automatycznie wygeneruje listy zadań, które użytkownicy muszą wykonać. Użytkownicy zadania są przypisywani tylko w momencie, gdy postęp procesu biznesowego osiągnął odpowiedni postęp.

Zadania, które użytkownicy otrzymują w ramach wykonania procesu biznesowego, są zaprojektowane w interfejsie systemu Contentum BPM jako oddzielne stronice (karta zadań), które dostarczają wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji przez wykonawcę i wykonania zadania.

Wykonawca może potrzebować wprowadzenia niektórych danych - w tym przypadku karta zadań będzie zawierała odpowiednie pola, których wypełnienie może być konieczne. To oznacza że użytkownik zawsze wykonuje całą pracę w jednym miejscu - na karcie zadań; właśnie tutaj też otrzymuje wszystkie niezbędne do tego zasoby.

Po wykonaniu zadania użytkownik nie powinien też się zastanawiać, kto i jakie działania w ramach danego procesu biznesowego powinien wykonywać – odpowiedzi na wszystkie te pytania bierze na siebie system Contentum BPM.

Wszystkie zadania, które nie wymagają działań realnych pracowników organizacji, są wykonywane automatycznie i niemal natychmiastowo przez system Contentum BPM: określanie postępu procesu biznesowego (w tym możliwych warunków), wysyłanie komunikatów, wykonywanie scenariuszy itd.

Monitorowanie