http://joomlarulit.com/

Contentum Framework

Contentum Framework - to biblioteka wiedzy i narzędzi do rozszerzenia (ulepszenia) systemu. Contentum Framework zawiera: Contentum API, Contentum Web API, Contentum Plugin for Visual Studio oraz zestaw dokumentacji do ulepszania systemu.


Contentum Web API jest zestawem gotowych metod dostępu do danych Contentum. Wszystkie metody są dostępne za pośrednictwem połączenia z serwisami sieciowymi.

Zestaw metod można rozszerzyć, zrealizowawszy własne metody Web API.

Informacje techniczne dotyczące Contentum Web API można znaleźć w bazie wiedzy Contentum.

Dopracowaniu systemu służy plug-in do MS Visual Studio. Plug-in umożliwia tworzenie nowych portletów lub stron i modyfikowanie istniejących stron systemu. 

Oprócz tego za pomocą plug-in można tworzyć nowe struktury danych w celu wdrożenia nowej logiki biznesowej w systemie.

 

Więcej o plug-in można przeczytać w bazie wiedzy Contentum.