http://joomlarulit.com/

Możliwości integracji

Contentum to system zarządzania, który pozwala szybko zautomatyzować procesy biznesowe firmy. W Contentum BPM jest możliwe pobieranie gotowych modeli procesów biznesowych z systemów modelowania.

Integracja z Business Studio i innymi systemami modelowania

W Contentum stworzono integrację z Business Studio i innymi popularnymi systemami modelowania. Importowanie procesów odbywa się poprzez format XPDL. W ten sposób model procesu z dowolnego systemu, który eksportuje do formatu XPDL, można zaimportować do Contentum.W Contentum stworzono integrację z Business Studio i innymi popularnymi systemami modelowania. Importowanie procesów odbywa się poprzez format XPDL. W ten sposób model procesu z dowolnego systemu, który eksportuje do formatu XPDL, można zaimportować do Contentum.

Najczęściej procesy firmy są już gdzieś opisane.

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do ich opisywania jest Business Studio.

Dzięki wspólnym wysiłkom programistów systemów Business Studio i Contentum realizowano mechanizm przenoszenia procesów biznesowych.

Wymiana odbywa się za pomocą języka XPDL.

Aby przeprowadzić migrację modelu procesu z Business Studio, trzeba je pobrać w tym formacie i przesłać do Contentum.

Business Studio pracuje z wieloma różnymi notacjami: nie tylko procesami notacji BPMN, ale także procesami notacji EPC, CFC (procedura) i BFC (proces). Procesy biznesowe wszystkich tych notacji w Business Studio można eksportować jako pliki XPDL.

Każdy proces eksportowany w formacie XPDL może być importowany do Contentum.

Wiele innych narzędzi, z wyjątkiem Business Studio, obsługuje eksportowanie do XPDL.

Na przykład takie narzędzie jak BizAgi. Procesy modelowane w tym narzędziu można szybko przenieść do Contentum dla wykonania.

 

Poczta, SMS, strona internetowa, serwisy internetowe

 

Contentum można łatwo zintegrować z typową dla firmy infrastrukturą IT. Każdy proces w Contentum może zostać opublikowany jako serwis internetowy i link do uruchomienia. Dlatego uruchomienie procesów biznesowych może być łatwo powiązane z wydarzeniami, które występują w innych systemach informatycznych.

Na przykład można uruchomić proces biznesowy w momencie dostarczenia do skrzynki wiadomości e-mail. Ten list może być rozpatrzony w ramach procesu biznesowego.

Podobnie, możesz powiązać początek procesu, na przykład, do przychodzącego faksu, lub można zorganizować jego start po wypełnieniu formularza na stronie internetowej.

Dostępność gotowych bibliotek dla dostawców usług SMS ułatwia wysyłanie wiadomości SMS po osiągnięciu określonego etapu w procesie biznesowym.

 

Integracja z systemami ERP