http://joomlarulit.com/

Modelowanie

Praca z procesami biznesowymi w Contentum BPM zaczyna się od ich modelowania. Modelowanie procesów biznesowych odbywa się w programie Contentum Designer, który jest częścią systemu Contentum. Posiada on prosty i intuicyjny interfejs graficzny.

Istotnym jest, że analitycy biznesowi mogą projektować procesy biznesowe bez programisty. System Contentum opisuje proces w języku schematów (bpm), zwykłym dla analityka i zrozumiałym dla kierownictwa organizacji.

Diagram procesu biznesowego określa uczestników procesu, zestaw ich działań i kolejność. Diagram (model graficzny) procesu biznesowego jest konstruowany poprzez przeciągnięcie niezbędnych bloków operacji do palety, dalej operacje łączą się przejściami.

Funkcjonowanie systemu Contentum BPM opiera się na wykorzystaniu notacji do opisywania procesów biznesowych BPMN. Na dzień dzisiejszy najnowszą wersją BPMN jest 2.0. 

Po stworzeniu modelu graficznego procesu biznesowego określa się dane, którymi operuje się w ramach procesu biznesowego i na jakich etapach operacji. Na przykład zadanie użytkownika określa, z jakimi danymi pracuje wykonawca, jakie dane ma on dostarczyć dla wykonania zadania i jakie czynności musi wykonać.

Modelowanie procesu biznesowego w projektancie Contentum kończy się jego publikacją, po czym ostatecznie opracowany udostępnia się do uruchomienia w interfejsie systemu Contentum BPM.

Wykonanie procesów biznesowych