http://joomlarulit.com/

Optymalizacja

Podczas pracy z procesem biznesowym pracownicy organizacji mogą gromadzić wiele racjonalnych propozycji i pomysłów usprawniających proces biznesowy, szczególnie natychmiast po jego wdrożeniu. Propozycje te rzeczywiście mogą być użyteczne i przy odpowiednim udoskonaleniu mogą poprawić skuteczność działalności organizacji.

Zadania, które użytkownicy otrzymują w ramach wykonania procesu biznesowego, są dokumentowane w interfejsie systemu Contentum BPM jako osobne stronice (karta zadań), które mieszczą wszystkie informacje niezbędne dla podjęcia decyzji przez wykonawcę i wykonania zadania.

Na przykład kierownik postanowił, że operacja „Szacowanie” najlepiej będzie wykonywana przez dyrektora handlowego, a nie przez managera ds. sprzedaży (może to wynikać ze specyfiki pracy organizacji). System Contentum BPM pozwala na zmianę procesu w uruchomionym systemie (nie jest wymagany programista ani zatrzymanie systemu) i natychmiastowe wprowadzenie zmian. Po zakończeniu procesu z uwzględnieniem podanych zmian, od razu możliwa jest ocena skuteczności wprowadzonych korekt.

BPMN 2.0