http://joomlarulit.com/

Contentum CRM + dla dyrektora handlowego

Contentum CRM + pomaga w wykonywaniu zadań dyrektora handlowego: umożliwia budowanie procesu sprzedaży, monitorowanie jego wdrożenia i usprawnianie procesu w oparciu o wiarygodne dane. Mechanizm procesów biznesowych pozwala "umawiać się" z sąsiednimi podsektorami, które nie są bezpośrednio podporządkowane dyrektorowi handlowemu, o zasadach interakcji w procesie sprzedaży.

 

Konfigurowanie procesu sprzedaży

Określenie celu wdrożenia systemu CRM jest pierwszym krokiem w jego realizacji.

Różne rodzaje sprzedaży wymagają różnych mechanizmów. Doskonałym przykładem jest różnica pomiędzy złożoną i szybką sprzedażą.

W pierwszym przypadku działa doskonale narzędzie "Lejek sprzedaży". Proces negocjacji trwa od kilku tygodni do roku lub dłużej. Przy takiej sprzedaży istotne jest zapisywanie porozumień (akumulacja informacji) i konkretne etapy.

Dla szybkiej sprzedaży mechanizm procesów biznesowych działa idealnie. Transakcje są proste, ale jest ich dużo. Nie ma czasu i pieniędzy na omówienie każdej sprzedaży. Ważne jest zapewnienie bezproblemowego przebiegu wszystkich faz, który wygodnie jest kontrolować przy użyciu mechanizmu procesów biznesowych.

Lista narzędzi Contentum CRM + do konfigurowania procesu sprzedaży pozwala zmieniać metody i realizować przewagi konkurencyjne właśnie Twojej firmy.

Kontrola dynamiki sprzedaży

Po zbudowaniu i automatyzacji procesu sprzedaży konieczne jest ustanowienie mechanizmów kontroli.

Jednym z takich narzędzi jest interfejs "Dynamika porozumień" w Contentum CRM +.

Instrument "Dynamika porozumień" daje możliwość zrozumienia ruchu w ogólnej masie porozumień. W strefie zielonej wyświetlane są ruchy do przodu, w strefie czerwonej - w kierunku przeciwnym. Mała dynamika w zielonej strefie oznacza niewystarczającą aktywność lub problemy.

Jest to proste i intuicyjne narzędzie do kontroli operacyjnej.

Analiza efektywności sprzedaży

Klasyczne narzędzie z analizy Lejka sprzedaży pozwala analizować konwersję przy przejściu z etapu do etapu lejka.

W przeciwieństwie do "Dynamiki porozumień” jest narzędziem do analizy, a nie kontroli operacyjnej.

Dane z raportu pokazują, co już "było”, co jest wygodne do analizy wąskich gardeł w lejku.

Filtry / sekcje bazy danych

Prosta konfiguracja sekcji bazy danych "sama w sobie" jest kolejną ważną funkcją Contentum CRM +.

System pozwala "myszką" konfigurować filtry w bazie klientów, potencjalnych klientach, umowach.

Każdy użytkownik może skonfigurować filtry "dla siebie" lub administrator może utworzyć zestaw wspólnych filtrów, ograniczając do nich dostęp za pomocą ustawień praw dostępu.