http://joomlarulit.com/

Contentum przedstawia kilka opcji dla interfejsów użytkownika, aby proces był zwykły i zrozumiały.

Interfejs internetowy

Contentum sugeruje jako podstawowy interfejs użytkownika interfejs internetowy, czyli działa poprzez przeglądarkę.

Dashboard Contentum składa się wyłącznie z portletów.

 


Dashboard Contentum

Portlety pulpitu można wybierać i konfigurować z biblioteki widżetów.

 


Przykłady interfejsu sieciowego

 

Konfigurowanie interfejsów sieciowych

W celu elastycznego dostosowania interfejsów internetowych w systemie istnieje narzędzie o nazwie „Edytor portalu”. Wizualny edytor portalu pozwala tworzyć nowe interfejsy. Dla każdej grupy w firmie można ustawić osobny interfejs, ustawić wyżej najczęściej używane funkcje tej grupy. Na przykład w dziale sprzedaży możesz umieścić szablony umów, linki do uruchamiania przydatnych procesów itd. Wewnątrz interfejsów edytor umożliwia tworzenie nowych stron i dostosowywanie zawartości tych stron.