http://joomlarulit.com/

Przykłady pracy z Contentum KPI

Wszystkie niezbędne ustawienia zostały wykonane. Zostało tylko zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu informacji niezbędnych i wystarczających dla podejmowania właściwych decyzji.

Contentum KPI Wykonawca

Można wyróżnić typowe role: Wykonawca (pracownik), Przełożony (ogniwo w łańcuchu) i Top menedżer.

Contentum KPI pozwala elastycznie konfigurować stanowisko pracy dla każdego pracownika, ale żeby przyspieszyć proces wdrożenia, przygotowaliśmy typowe strony do odgrywania ról.

Wykonawca widzi swoją efektywność (macierz efektywności) i wskaźniki, do których ma dostęp.

Jego przełożony dodatkowo otrzymuje 2 bloki:

Pracownicy: tutaj kierownik widzi efektywność wszystkich swoich podwładnych, może "zanurzać się" w kartę każdego z nich.

Panele sterowania: menedżer ma panele sterowania, które są związane z jego obszarem odpowiedzialności.

Top menedżer otrzymuje najbardziej kompletny dostęp do modelu zarządzania.

Oprócz paneli menedżera, top menedżer ma dostęp do pełnego drzewa wskaźników firmy, do map celów, zdarzeń, wszystkich zadań SMART ustawionych w firmie na bieżący okres.

Dostęp do roli Księgowości, oprócz danych dostarczanych Wykonawcy, daje pracownikowi, który jest zaangażowany w obliczanie płac, informacje o wynikach za miesiąc sprawozdawczy, o wykorzystaniu ich do rozliczeń.