http://joomlarulit.com/

Contentum KPI umożliwia dostosowanie systemu kluczowych wskaźników wydajności dla Twojej firmy oraz ustanowienie zbierania i monitorowania wartości wskaźników w dogodnym formacie.

Kluczowe wskaźniki wydajności w Contentum KPI

System pozwala „narysować” drzewo wskaźników Twojej firmy w takiej formie, która będzie zrozumiała właśnie dla Ciebie. Dla każdego ze wskaźników ustawia się przydatny zestaw parametrów: częstotliwość zbierania, jednostkę pomiaru, planowane wartości, co będzie uważane za dobry wynik i tak dalej. Wszystkie ustawienia są wprowadzane w programie „Contentum Designer”.

Mechanizm ulepszeń pozwala korygować model wskaźnika - przy zmianie rozmiaru lub struktury biznesu firmy robisz to bez utraty danych i bez dłuższego zatrzymywania systemu.

Odpowiedzialność

Contentum KPI daje możliwość personalizacji odpowiedzialności, co pomaga nie tylko w dowolnym momencie zapytać o wynik, ale także wyeliminować powielanie funkcji i niepotrzebne koszty.

Dobrze zorganizowana struktura organizacyjna pozwala wyznaczyć odpowiedzialnego, kuratora, pracownika, który jest informowany o zmianach w każdym wskaźniku, od poziomu wykonawców po ostateczne dane dla top managerów.

Macierz odpowiedzialności gromadzi wszystkie informacje o wskaźnikach, za które odpowiedzialny jest dany pracownik, osobie nadzorującej itp., co umożliwia monitorowanie zarówno stopnia ogólnej odpowiedzialności pracownika, jak i kontroli zgodności z funkcją stanowiska.

W każdej chwili można zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za „czerwone wskaźniki” i kto powinien pracować, aby poprawić sytuację. Mówiąc obrazowo, "każdy problem ma nazwisko".

Zbieranie danych

Contentum KPI zapewnia dużą różnorodność mechanizmów gromadzenia danych, co pozwala wybrać optymalne narzędzie na różnych etapach rozwoju firmy.

Wskaźnik, który jest wprowadzany na krótki okres w celu monitorowania pola problemu i kluczowy wskaźnik działań firmy, wymaga użycia różnych narzędzi.

Aby zapewnić niezawodność i łatwość zbierania danych, można wybrać:

  • Ręczne wprowadzanie
  • Procesy biznesowe
  • Zapytanie do baz danych
  • Zbieranie ze stron internetowych
  • Odbiór przez e-mail
  • Integracja z kostkami OLAP itp.