http://joomlarulit.com/

Contentum KPI jest systemem zarządzania efektywnością, więc zapewnia narzędzia do podejmowania decyzji operacyjnych. Możesz zbierać statystyki online i analitykę dla narad bez generowania sprawozdań papierowych.

Kontrola i monitorowanie

System umożliwia wizualizację niezbędnych danych i śledzenie aktualnej wartości i trendu.

Każdy wskaźnik, w zależności od tego, czy planowana wartość jest w danym momencie spełniona, czy nie, jest barwiony w dowolny kolor: zielony, żółty lub czerwony.

Organizacja dostępu za pomocą roli funkcjonalnej zapewnia użytkownikowi widoczność tylko wskaźników niezbędnych do działania.

Karta wskaźnika

Contentum KPI pozwala gromadzić wszystkie niezbędne informacje na temat wskaźnika dla analizy zmian. Karta wskaźnikowa umożliwia przenoszenie danych statystycznych do modelu wizualnego.

Karta wskaźnika

Możliwe jest „zanurzenie się” w każdy wskaźnik i sprawdzenie, kto jest za niego odpowiedzialny, przeglądanie dynamiki zmian.

W przypadku pytań dotyczących wartości wskaźnika, można natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym. Cała korespondencja zostanie zapisana na karcie wskaźnika.

System zapisuje historię zmian wskaźników i zawsze możesz zobaczyć, jak wartość wskaźnika wzrosła lub spadła w danym okresie czasu.

Panele kontrolne

W celu wizualizacji danych, system pozwala tworzyć myszą kontrolne panele wyświetlające wartość i dynamikę zmian wskaźników.

Panele kontrolne są bardzo wygodne dla szybkiej analizy sytuacji i organizowania narad – pozwalają na natychmiastowe rozmowy o bieżących wynikach i planach, a nie „lanie wody”.

Dzięki odpowiednio skonfigurowanym panelom sterowania spotkania "poniedziałkowe" mogą przestać wyglądać jak długie dyskusje i stać się szybką analizą odchyleń i poszukiwanie sposobów poprawy.

Panele sterowania można skonfigurować zarówno dla grup funkcjonalnych wskaźników, jak i w zależności od potrzeb konkretnego użytkownika, dostarczając informacji w kontekście, w którym będzie on najbardziej przydatny.

Contentum KPI dla iPad

Pomagając w zarządzaniu wydajnością, Contentum KPI proponuje rozwiązanie dla mobilnych użytkowników, top menedżerów. Specjalna aplikacja, dostępna w App Store, implementuje niezbędne narzędzia w wygodnym formacie.

Aplikacja Contentum KPI dla iPAD nie przeładowuje użytkownika niepotrzebnymi informacjami, podaje tylko niezbędne do podejmowania decyzji operacyjnych.

Na stronie głównej widoczne są aktualne wartości wszystkich wskaźników wprowadzonych do systemu, a także efektywność wszystkich pracowników, dla których tworzone są matryce wydajności.

Łatwa nawigacja umożliwia pracę z tabletem bez utraty funkcjonalności.

Aplikacja Contentum KPI dla iPada przechowuje mechanizm karty wskaźnikowej, który pozwala natychmiast uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktualnej wartości, statystyki za pewien okres, odpowiedzialnych.

Aplikacja zawiera również w pełni funkcjonalne matryce wydajności pracowników.