http://joomlarulit.com/

Contentum KPI pozwala na dostosowanie systemu do strategicznych i operacyjnych celów firmy, określenie wskaźników, dzięki którym można mierzyć drogę do celu, „powiązać” odpowiednie działania. A także w porę otrzymywać niezbędne informacje na temat natrafionych przeszkód i skorygować kurs na podstawie danych, a nie założeń.

Contentum KPI to konstruktor. System umożliwia przeniesienie hierarchii zadań poprzez utworzenie drzewa celów.

Proces tworzenia systemu zadań w Contentum jest przeznaczony dla kadry kierowniczej, która może na bieżąco dodawać nowe zadania i korygować aktualne, bez angażowania specjalistów IT.

Tak samo, w specjalnej aplikacji „Designer Contentum", kierownik może wyznaczyć wydarzenia, wskaźniki, ustalić osobistą odpowiedzialność.

Struktura organizacyjna

Contentum KPI zapewnia wygodne narzędzie do wizualizacji organizacji i struktury zarządzania firmą. Dobrze wyznaczona struktura pozwoli ustalić rzeczywistą relację między zadaniami i osobami odpowiedzialnymi za ich osiągnięcie.

Skuteczność pracownika w systemie Contentum KPI.

Układanie struktury organizacyjnej odbywa się za pomocą myszy, przy czym można utworzyć strukturę o dowolnej złożoności.

System zapewnia zestaw standardowych elementów, które można wykorzystać do zobrazowania struktury organizacyjnej przyjętej przez firmę - czy to liniowej, funkcjonalnej, dywizjonalnej, macierzowej itp.

Poprzez przeniesienie ustalonych w dokumentach normatywnych połączeń funkcjonalnych i zarządzających na Contentum, ustalasz strukturę organizacyjną firmy, aby jasno sformułować zestaw stanowisk w firmie.

System wspiera zmiany struktury organizacyjnej, które są niezbędne w przypadku rozwoju firmy i reorganizacji.

Mapy zadań

Łatwość konfiguracji systemu zamienia objętościowe „Strategie” i „Polityki” na skuteczne narzędzie, które pozwala zwiększyć przejrzystość zarządzania i uzyskać niezawodny mechanizm gwarantujący wykonanie zadań kierownictwa.

Potoczystość wizualnej kontroli postępu w celach programowych zapewnia mechanizm map zadań. Dzięki ich pomocy system zadań jest zawsze dostępny, można ustawić i zmodyfikować priorytety, kontrolować status celu.

Contentum KPI umożliwia powiązanie wskaźników, działań i zadań z celami. Wszystkie połączone elementy ze statusami wykonania są wyświetlane na wspólnej mapie. Mapa daje również bezpośredni dostęp do wszystkich szczegółów każdego z elementów.