http://joomlarulit.com/

System zapewnia wygodne mechanizmy stworzenia łączności między uczestnikami projektu. Jednocześnie zwraca się szczególną uwagę na kwestię skuteczności wymiany informacji w związku z wysokim poziomem bezpieczeństwa potencjalnie poufnych informacji.

Najczęściej dla skutecznej realizacji zadań w ramach projektu, konieczna jest jakościowa komunikacja pomiędzy uczestnikami. W systemie Contentum istnieje przemyślany mechanizm takiej komunikacji. Użytkownicy mogą wysyłać sobie nawzajem wiadomości co do projektu i komunikować się za pośrednictwem wiadomości. Przy tym do wiadomości mogą załączać dokumenty i pliki.

Komunikaty są wyświetlane na specjalnym portlecie na karcie projektu. Tam możesz również je komentować. W ten sposób cała korespondencja biznesowa dotycząca projektu jest przechowywana w jednym miejscu.

Jeśli uczestnik projektu ma temat do dyskusji, po prostu wrzuca komunikat w pasek wiadomości. Wszyscy właściwi użytkownicy systemu natychmiast go zobaczą, kto powinien – może komentować. Komentarze będą również widoczne dla wszystkich wskazanych użytkowników. Jest to bardzo podobne do komunikacji na Facebooku - jest to równie wygodne, ale wiadomość widzą tylko odpowiedzialni pracownicy - korespondencja jest ukryta przed obcymi.