http://joomlarulit.com/

Contentum Projects+ to wygodne zintegrowane narzędzie zaprojektowane do kontrolowania realizacji projektów, zarządzania dostępnymi zasobami (tymczasowymi, finansowymi, ludzkimi) oraz organizowania interakcji pomiędzy uczestnikami projektu.

Projekty nie są typowymi zadaniami, wymagają złożonych interakcji między różnymi jednostkami i składają się ze stopniowych etapów. Realizacja takich zadań może składać się z kilkudziesięciu małych zadań. Pracują nad nimi dziesiątki, setki, a nawet tysiące pracowników organizacji.

Podczas wdrażania projektów szczególne znaczenie mają trzy elementy:

 • Jakość produktu końcowego, zgodnie z ustawionym poziomem.
 • Czasokres, w których wykonywana jest cała praca.
 • Budżet, w którym należy się zmieścić.

Zarządzanie projektami jest obszarem działania, podczas jakiego określane i osiągane są ścisłe cele projektu w procesie równoważenia nakładów pracy, zasobów (takich jak pieniądze, praca, materiały, energia, przestrzeń itp.), czasu, jakości i ryzyka.

Zasadniczo zarządzanie projektem obejmuje następujące działania:

 • Definicja wymagań projektu;
 • określenie jasnego i osiągalnego celu;
 • równoważenie sprzecznych wymagań, dotyczących jakości, treści, czasu i kosztów;
 • korekta charakterystyk, planów i podejścia odpowiednio do oczekiwań różnych uczestników;
 • monitorowanie zgodności postępów projektu z wcześniej określonymi planami. Korekta postępu projektu po możliwych odchyleniach.

Zarządzanie projektem jest zadaniem kierownika projektu; zadanie nietrywialne, wymagające od eksperta dużego doświadczenia, wiedzy, a często także intuicji. Oczywiście żaden system komputerowy nie jest w stanie całkowicie zastąpić menedżera projektu, niemniej jednak taki system może być dla niego dobrym pomocnikiem i zapewnić wspólną przestrzeń informacyjną do wykonywania rutynowych zadań (na przykład tworzenie wykresu Gantta) tak, aby kierownik miał więcej czasu na rozwiązywanie kreatywnych zadań.

Contentum Projects+ to wygodne zintegrowane narzędzie zaprojektowane dla kontrolowania realizacji projektów, zarządzania dostępnymi zasobami (tymczasowymi, finansowymi, ludzkimi) oraz organizowania interakcji pomiędzy uczestnikami projektu.

Główne funkcje Contentum Projects+ mogą skutecznie rozwiązać takie problemy:

 • Zarządzanie czasem realizacji projektu;
 • organizacja wspólnej przestrzeni informacyjnej w projekcie;
 • komunikacja między uczestnikami projektu;
 • zarządzanie budżetem projektu;
 • informowanie uczestników projektu o postępach w jego realizacji;
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie.