http://joomlarulit.com/

Zgodność planów kalendarzowych Contentum i MS Project pozwala na dwukierunkowe pobieranie planu projektu pomiędzy systemami bez ograniczeń. Możesz użyć tego lub tamtego systemu, najwygodniejszego dla wykonania zadania w dowolnym momencie.

 

Zewnątrz plan kalendarzowy Contentum jest podobny do planu z MS Project: ten sam zestaw atrybutów zadań, hierarchia itp.

Nie jest to przypadkowe - plan Contentum i plan MS Project są wspólne. Możesz pobrać harmonogram z MS Project, a następnie w dowolnym momencie można ponownie wyeksportować plan projektu do pliku MS Project (na przykład do drukowania).

 

 

 

 

 

Co więcej, system pozwala dostosować plan i pobrać go ponownie bez utraty statusów zadań i innych specyficznych informacji (takich jak informacje dotyczące procesów biznesowych, które są charakterystyczne dla Contentum i zupełnie nieznane MS Project).

Z drugiej strony, uczyniliśmy pracę z planem kalendarzowym Contentum taką wygodną, jak to tylko możliwe w systemie - nie musimy się wspierać pomocą narzędziami innych programów aby rozwiązać większość problemów.